top of page

Argedan Mobil Uygulamaları Gizlilik İlkeleri

Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Argedan Bilişim Anonim Şirketi’ne (Argedan) ait tüm online servis ve uygulamalara erişirken sizden hiçbir surette size özel kullanıcı ya da aygıt bilgisi istenmez.

Argedan Mobil Uygulamalarının virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Argedan Mobil Uygulamalarını kullanması nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Argedan Mobil Uygulamaları lokasyon bilgilerinizi kullanmamaktadır, kişi listenize erişmemektedir.

Argedan Mobil Uygulamaları, üçüncü sahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlayabilecektir. Argedan, bu sitelerin içeriklerini denetlememekte ve bu sitelerin kullanımından doğabilecek her türlü zararlara karşı Argedan tarafından hiçbir garanti verilmemektedir. Bu tarz sayfaların ziyaretlerinde yer aldığı sitenin güvenlik ilkeleri geçerlidir.

Uygulamayı ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Örneğin; cookie'ler, uygulamayı ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet browser'larında, cookie'leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen browser'ınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

Uygulamamızın kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan Argedansorumlu değildir.

Argedan Mobil Uygulamalarında yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, ArgedanBilişim Limitd Şirketi'ne aittir. Uygulamanın içerdiği üçüncü sahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları şirketimizde saklıdır.

Argedan, Argedan Mobil Uygulamalarında, "kullanım şartları"nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

Argedan Mobil Uygulamaları, Türkiye kanunlarına göre kurulmuş ve işletilmektedir. Uygulama hakkındaki ihtilafların çözümünde Türkiye kanunları uygulanacaktır ve Türk mahkemeleri yetkili olacaktır.

iCard Veri Güvenliği açıklaması

 

iCard uygulaması herhangi bir veri tutan ve işleyen bir uygulama değildir. Tüm veriler uygulamayı kullanan firma sunucularında tutulur. 

 

Web servisler aracılığı ile uygulama sahibinin sunucularındaki verileri şifreli bir ortamda doğrular. Uygulamaya ilk giriş aşamasında kullanıcı hesabı ile birlikte cihaza / uygulamaya özgü benzersiz bir kod üretilir ve hesap ile ilişkilendirilir ve sunucu ile arasında bu kodlar kullanılır. 

 

Dolayısıyla iCard firmaların sunucularındaki bilgilere ulaşamaz.

  

iCard yazılımı hiçbir şekilde kişilerin telefonlarından; telefon numarası, imei, mac adresi ve herhangi bir konum bilgisi almaz. 

 

Uygulamanın bu ve benzer bilgileri almak istemesi halinde zaten Apple ve Google işletim sistemleri bunu kullanıcıya hatırlatmakta ve onay almaktadır. Kaldı ki; Apple ve Google firmalarının gizlilik koşulları gereğince geliştirme yaparken kullanıcıdan hangi izinlerin hangi amaçla isteneceği açıkça belirtilmek zorundadır. Kullanıcıdan habersiz cihazın herhangi bir verisine uygulama aracılığıyla erişim bu sebeple mümkün olmamaktadır.

 

iCard tarafından kişilerin telefonlarından alınan izinler; wi-fi kontrolü, internet erişiminin olup olmadığı, web servisler aracılığı ile bilgi alışverişi, bildirim (push notification) ve uygulamanın sağlıklı çalışabilmesi için gerekli benzer uygulamalın kullandığı genel izinlerden oluşmaktadır. 

bottom of page